Processing may take a few seconds...

Conference

Name

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ШИРОКАТА СИГУРНОСТ“

Additional name

00 MEŻDUNARODNA NAUCZNA KONFERENCIJA „SZIROKATA SIGURNOST“

Conference date

27.03.2020

Place

Sofia, Bulgaria

Conference type

international

URL

https://securitystudies.nbu.bg/bg/konferencii

Organizer

Нов български университет. Департамент“Национална и международна сигурност“

National Security Faculty of War Studies University

University of Criminal Justice and Police Studies, Belgrade, Serbia

Национален военен университет „В. Левски”

Научно-технически съюз по машиностроене „INDUSTRY 4.0”

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

„Национална асоциация на разузнавачите”

Publications (2)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS