Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Proceedings of the 2019 8th International Conference on Educational and Information Technology

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

New York, United States

Wydawca

Association for Computing Machinery

Wydawca z listy MNiSW

Association for Computing Machinery (ACM)

ISBN

978-1-4503-6267-2

DOI

10.1145/3318396

URL

https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3318396

Uwagi

Spis treści publikacji dostępny na stronie: https://dl.acm.org/action/showFmPdf?doi=10.1145%2F3318396

Rozdziały
New Technologies in Education for Security and Safety (s. 198-202)
Konferencja

ICEIT 2019: 2019 8th International Conference on Educational and Information Technology, 2-4.03.2019, Cambridge, United Kingdom