Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Proceedings of the 2019 8th International Conference on Educational and Information Technology

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

New York, United States

Wydawca

Association for Computing Machinery

Wydawca z listy MNiSW

Association for Computing Machinery (ACM)

ISBN

978-1-4503-6267-2

DOI

10.1145/3318396

URL

https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3318396

Uwagi

Spis treści publikacji dostępny na stronie: https://dl.acm.org/action/showFmPdf?doi=10.1145%2F3318396

Rozdziały
New Technologies in Education for Security and Safety (s. 198-202)
Konferencja

ICEIT 2019: 2019 8th International Conference on Educational and Information Technology, 2-4.03.2019, Cambridge, United Kingdom