Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rola kobiet w ISIS

Authors

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Women's role in ISIS

Year of publication

2019

Published in

Zeszyty Naukowe SGSP

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 1 | Journal number: nr 69

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Indoktrynacja
  • Kobieta
  • Organizacje islamskie
  • Organizacje terrorystyczne
  • Państwo Islamskie (ISIS)
  • Terroryści
  • Terroryzm
  • Zamach samobójczy
Abstract

PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rosnące znaczenie kobiet w organizacjach terrorystycznych, których rola do tej pory – ze względu na ich status – była niedoceniana. Zgromadzony w artykule materiał obejmuje opis wybranych motywów i technik werbunkowych stosowanych przez ugrupowanie terrorystyczne, jakim jest Islamskie Państwo Iraku i Syrii (ISIS), zwane również tzw. Państwem Islamskim. Cechy, jakie powinny posiadać przyszłe terrorystki, pokazują, że potrafią one walczyć i być bardziej skuteczne w niektórych działaniach niż mężczyźni, dzięki czemu ich działania mogą przynieść korzyści dla tzw. Państwa Islamskiego. Szerokie wykorzystanie kobiet, w obecnej sytuacji tej organizacji terrorystycznej, może okazać się dla niej kluczowe w kwestii przetrwania. Kobiety są wśród terrorystów nie tylko matkami i żonami, ale potrafią zbierać informacje, współdziałać w atakach terrorystycznych w celu odwrócenia uwagi, pracować w służbach porządkowych, dostarczać broń oraz żywność walczącym bojownikom. Są również znakomitymi łącznikami w Internecie, gdzie docierają do zwolenników chcących wesprzeć tę organizację. Spełniają się jako umiejętne rekruterki do grup bojowych. Ostatnie badania pokazują, że kobiety będąc członkami wirtualnej społeczności, sprawdzają się jako element spajający sieci terrorystyczne, ponieważ łatwiej rozwiązują konflikty. Należy również pamiętać, że indoktrynowane i umiejętnie zachęcone do działania kobiety potrafią dokonywać zamachów samobójczych przy użyciu różnych materiałów wybuchowych, co przekracza zwyczajowe pojęcie bojownika jako mężczyzny.

EN This article aims to draw attention to an increasing role of women in terrorist organizations. Their participation was underestimated due to women’s position. The gathered information lists incentives and techniques of sourcing women to terrorist organization such as the Islamic State. Predispositions of future female terrorists prove that they can fight and they can be more effective in some of their actions than their male fellows, which may lead to the IS’s significant benefits. Versatile exploitation of females in present situation may prove to be crucial for the IS further existence. In terrorists’ hands women are not only wives and mothers but can also gather information, partake in terrorist attacks in order to divert attention, work in maintenance forces, secretly deliver weapons and food to fighting members of the IS. Moreover, they are excellent Internet liaisons, where they reach people inclined to support the organization. They are also good recruiters to fighting groups. Latest research shows that women who are members of virtual societies prove to be very effective as terrorists groups bonding factor due to their ability to solve problems. We ought to remember that when indoctrinated and motivated they can perform suicide attacks with the use of variety of explosives, which exceeds the usual notion of a fighter as a male.

Pages (from - to)

111 - 123

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8dd627b8-5fb8-4711-ba57-960b6b43ac3f

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 123. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0

Publication indexed in

CEON | BazTech | Index Copernicus