Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Zeszyty Naukowe SGSP

Editors

Title variant

EN Scientific Papers of the Main School of Fire Service

Previous title

PL Zeszyty Naukowe WOSP

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.9 Environmental engineering, mining and energy
5.3 Security studies

Journal unique ID

201143

Publisher name

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Editorship

Wydawnictwo SGSP Adres redakcji: ul. J. Słowackiego 52/54 01-629 Warszawa, tel. 22 56 17 383 Adres e-mail: wydawnictwo@sgsp.edu.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

0239-5223

eISSN

2720-0779

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=1847

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fca2b43b-a31e-4e4b-b041-d9fac6617c76

Comments

Szkoła Główna Służby Pożarniczej wydaje „Zeszyty Naukowe SGSP” od 1983 r. Są one kontynuacją „Zeszytów Naukowych WOSP”, wydawanych w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w latach 1977-1981. To pismo akademickie o zasięgu ogólnokrajowym, w którym prezentowane są wyniki prac badawczych oraz osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników SGSP z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i ochrony środowiska naturalnego. Na łamach czasopisma publikują również naukowcy z innych uczelni. W kwartalniku zamieszczane są prace w języku polskim i językach obcych (angielskim, rosyjskim, ukraińskim itd.). Indekwoane w Index Copernicus, BazTech.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2018 7.0 ---
  • 2019 5.0 ---
  • 2020 5.0 ---
  • 2021 70.0 ---
  • 2022 70.0 ---