Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Cyberbezpieczeństwo Australii : wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Australia
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • System bezpieczeństwa państwa
Pages (from - to)

67 - 91

Book

Państwo w obliczu współczesnych wyzwań. O cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich

Points of MNiSW / chapter

20