Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Cyberbezpieczeństwo Australii : wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Legal education

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Australia
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Cyberprzestępczość
 • Odpowiedzialność
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • System bezpieczeństwa państwa
EN
 • Australia
 • Cybersecurity
 • Security policy
 • Security strategy
 • Security system
Pages (from - to)

67 - 91

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 87-90. Streszczenie w języku angielskim

Book

Państwo w obliczu współczesnych wyzwań : o cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich

Presented on

VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki, 15-17.05.2019, Toruń, Polska

Points of MNiSW / chapter

20