Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dziecko w cyberprzestrzeni : refleksje kryminologiczne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Dziecko
  • Internet
  • Kryminologia
  • Przestępczość
  • Prawo
  • Rzeczywistość wirtualna
Pages (from - to)

252 - 282

Book

Zmierzyć i zrozumieć przestępczość : Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej

Points of MNiSW / chapter

20.0