Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Russian-Ukrainian hybrid war : the analysis of the Polish and the American

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

PL Rosyjsko-ukraińska wojna hybrydowa : analiza polskiej i amerykańskiej perspektywy

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Hybrid warfare
  • Russia
  • Ukraine
PL
  • Rosja
  • Ukraina
  • Wojna hybrydowa
Strony (od-do)

67 - 88

URL

https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/2262?show=full

Książka

Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku

Zaprezentowany na

I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktoranckiej "Świat, państwo, człowiek. Istota i perspektywy bezpieczeństwa w XXI wieku", 8.06.2018, Siedlce, Polska

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0