Processing may take a few seconds...

Conference

Name

I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktoranckiej "Świat, państwo, człowiek. Istota i perspektywy bezpieczeństwa w XXI wieku"

Conference date

8.06.2018

Place

Siedlce, Polska

Conference type

national

URL

http://www.globscience.com/pl/events/1772

Description

PL Prelegenci zaprezentowali interesujące zagadnienia poświęcone współczesnym przeobrażeniom podmiotowych i przedmiotowych wymiarów ewoluującego bezpieczeństwa, a także do dokonania naukowych prognoz tychże zagadnień w duchu myślenia strategicznego na kolejne dekady XXI wieku.

Organizer

Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie UPH

Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego UPH

Publications (2)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS