Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktoranckiej "Świat, państwo, człowiek. Istota i perspektywy bezpieczeństwa w XXI wieku"

Data konferencji

8.06.2018

Miejsce

Siedlce, Polska

Rodzaj konferencji

krajowa

URL

http://www.globscience.com/pl/events/1772

Opis

PL Prelegenci zaprezentowali interesujące zagadnienia poświęcone współczesnym przeobrażeniom podmiotowych i przedmiotowych wymiarów ewoluującego bezpieczeństwa, a także do dokonania naukowych prognoz tychże zagadnień w duchu myślenia strategicznego na kolejne dekady XXI wieku.

Organizator

Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie UPH

Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego UPH

Publikacje (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS