Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Niedowierzanie i szok czy zdrowy rozsądek, czyli reakcja światowych mediów na wyniki brytyjskiego Brexitu

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Political Preferences

Rocznik: 2017 | Numer: vol. 15

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Brexit
  • Integracja europejska
  • Polityka międzynarodowa
  • Prognozy
  • Unia Europejska (UE)
  • Środki masowego przekazu
  • Wielka Brytania
Streszczenie

EN Disbelief and shock or common sense, the reaction of the world's media on the results of the British Brexit This article presents a new phenomenon, as yet unknown in the European Union. Namely to leave the country with Community structures. The first has made the United Kingdom, carried out by 23 June 2016. referendum. Slightly more than half the population of the British opted for the order to leave the European Union. Media the day after the announcement of the results Brexit began to comment on them. Not only in the UK but around the world could read in the newspapers that no one had expected. For many, it was shock and disbelief. I wonder what will be next? As further European Union will function without this power? What consequences await the British starting from the structures of the European Union? Will we see a domino effect in which other countries will leave the Community?

Strony (od-do)

61 - 72

DOI

10.6084/m9.figshare.5263330

URL

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/5044

Uwagi

Bibliografia na stronach 71-72.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

9,0

Publikacja indeksowana w

CEJSH | Bazhum