Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Political Preferences

Editors

Previous title

PL Preferencje Polityczne

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.5 Science about politics and administration

Publisher name

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju, Fundacja Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Editorship

Redakcja "Political Preferences" Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, Poland Email address: preferencje-polityczne@us.edu.pl

Domains

PL Socjologia i społeczeństwo | Polityka

ISSN

2449-9064

Publication frequency

half-yearly

URL

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/index

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/903/

Comments

"Political Preferences" to czasopismo naukowe o profilu społecznym, przedstawiające na swych łamach interdyscyplinarne podejście do problematyki zachowań wyborczych, w szczególności czynników determinujących identyfikacje polityczne. Do 2015 roku ukazywało się jako "Preferencje Polityczne". Pismo jest otwarte na współpracę z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju. Wydawcą jest Centrum Innowacji, Do 2017 roku "Political Preferences" ukazywało się w wersji drukowanej (ISSN: 2450-873X) i internetowej, przy czym pierwotną wersją była drukowana. Od 2017 roku czasopismo ukazuje się jedynie w wersji online. Od 2019 roku Political Preferences jest oficjalnym czasopismem Central European Political Science Association (CEPSA). Od 2020 roku czasopismo wydawane jest jako półrocznik. Indeksowany w takich bazach jak: BazHum, CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, PBN - Polska Bibliografia Naukowa, CEON – Biblioteka Nauki, CEEOL - Central and Eastern European Online Library, IC Journals Master List, ERIH Plus

Journal years