Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wpływ mediów społecznościowych na opinie i nastroje społeczne

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Rocznik: 2019 | Numer: nr 2 (43)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Media społecznościowe
  • Opinia publiczna
  • Wpływ społeczny
Strony (od-do)

247 - 255

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pnm_2_2019_wersja2_druk_ostateczny_16.01.pdf

Uwagi

Bibliografia na stronie 255. Streszczenie w języku angielskim

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0