Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Przemoc domowa wobec kobiet : "Niebieska Karta" jako mechanizm zwalczania tego zjawiska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Domestic violence to women : "Blue Card" as a mechanism of combating this phenomenon

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • Polska
  • Przemoc w rodzinie
  • Przemoc wobec kobiet
  • Przestępczość
Strony (od-do)

31 - 43

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 42-43. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa : wymiar społeczny. T. 1

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0