Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przemoc domowa wobec kobiet : "Niebieska Karta" jako mechanizm zwalczania tego zjawiska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Domestic violence to women : "Blue Card" as a mechanism of combating this phenomenon

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • Polska
  • Przemoc w rodzinie
  • Przemoc wobec kobiet
  • Przestępczość
Pages (from - to)

31 - 43

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 42-43. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa : wymiar społeczny. T. 1

Points of MNiSW / chapter

5.0