Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa : wymiar społeczny. T. 1

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Olsztyn, Polska

Kraków, Polska

Kijów, Ukraina

Kętrzyn, Polska

Wydawca

Bookmarked Publishing & Editing

Data opublikowania

2018

Liczba stron

188

ISBN

9788394786267

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991025068399705066&context=L

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Dyskryminacja
  • Migracje
  • Przemoc
Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach. Część prac w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Przemoc domowa wobec kobiet : "Niebieska Karta" jako mechanizm zwalczania tego zjawiska (s. 31-43)