Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa : wymiar społeczny. T. 1

Editors

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Olsztyn, Polska

Kraków, Polska

Kijów, Ukraina

Kętrzyn, Polska

Publisher name

Bookmarked Publishing & Editing

Date of publication

2018

Number of pages

188

ISBN

9788394786267

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991025068399705066&context=L

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Dyskryminacja
  • Migracje
  • Przemoc
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach. Część prac w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Przemoc domowa wobec kobiet : "Niebieska Karta" jako mechanizm zwalczania tego zjawiska (p. 31-43)