Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Organisational, military and legal aspects of space security

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

232

ISBN

978-83-7523-754-2

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052749574005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,akademia%20sztuki%20wojennej&facet=searchcreationdate,include,2019%7C,%7C2020&offset=0

Słowa kluczowe
PL
 • Astropolityka
 • Bezpieczeństwo militarne państwa
 • Europejska Agencja Kosmiczna
 • Gosudarstvennaâ korporaciâ po kosmičeskoj deâtel'nosti Roskosmos
 • Kraje Unii Europejskiej
 • NASA
 • Polska
 • Polska Agencja Kosmiczna
 • Prawo kosmiczne
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Rosja
 • Strategia
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • System obronny państwa
 • Wojsko Polskie (1944- )
 • Wyścig kosmiczny
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 212-223. Finansowanie: Akademia Sztuki Wojennej

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0