Processing may take a few seconds...

Article

Title

Identyfikacja środka ciężkości w warunkach rosnącej złożoności środowiska operacyjnego

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Identification of the centre of gravity ubder conditions of increasing complexity of operational environment

Year of publication

2019

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2 (30)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konflikty zbrojne
  • Operacje połączone
  • Sztuka operacyjna
  • Taktyka
Pages (from - to)

258 - 273

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=1&typ=record&001=AONc12000081

Comments

Streszczenie angielskie na stronie 273. Bibliografia na stronach 272-273.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / journal

5