Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ewolucja rosyjskiej maskirowki

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Geopolityczny

Journal year: 2020 | Journal volume: T. 33

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dezinformacja
  • Walka informacyjna
  • Rosja
Abstract

PL W artykule ukazano zasadnicze sposoby i środki prowadzenia działań wchodzących w skład tzw. maskirowki, realizowanych przez Federację Rosyjską. Zaprezentowano różne definicje maskirowki oraz wyjaśniono jej miejsce w walce informacyjnej, której rola szybko rośnie w związku z przenikaniem technologii informatycznych do wszystkich dziedzin działalności człowieka, w tym do środowiska wojskowego. Proces ten doprowadził do głębokich zmian w teorii i praktyce sztuki wojennej. Zmienił też poglądy na temat charakteru konfrontacji między stronami konfliktu, a także postrzegania wojny i metod jej prowadzenia. Szczególne miejsce w artykule zajmuje analiza ewolucji rosyjskiej maskirowki od drug

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

65 - 79

URL

https://przeglad.org/tom-33-2020/

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0