Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości : zagrożenia związane z konwersją i transwerem wirtualnymi waluta

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 258-259 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Cyberprzestępczość
  • Gospodarka elektroniczna
  • Kryptowaluta
  • Obrót bezgotówkowy
  • Terroryzm
Strony (od-do)

149 - 166

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-d576d5de-a02f-48c3-a9af-876f4aee1146?q=bwmeta1.element.baztech-93a68e86-7b5e-45c7-b28d-f1b942d409a8;9&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 164-165. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

2,0