Processing may take a few seconds...

Article

Title

Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości : zagrożenia związane z konwersją i transwerem wirtualnymi waluta

Authors

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 258-259 | Journal number: nr 1-2

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyberprzestępczość
  • Gospodarka elektroniczna
  • Kryptowaluta
  • Obrót bezgotówkowy
  • Terroryzm
Pages (from - to)

149 - 166

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 164-165. Streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

2 [Unified list of scientific journals 2013-2016]