Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Aspekty prawne bezpieczeństwa powietrznego Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 258-259 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
  • Piractwo powietrzne
  • Polska
  • Prawo lotnicze
Strony (od-do)

132 - 148

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-5ca67011-c707-4491-87a8-4165d8604ec3

Uwagi

Bibliografia na stronach 146-147. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0