Processing may take a few seconds...

Article

Title

Aspekty prawne bezpieczeństwa powietrznego Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju

Authors

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 258-259 | Journal number: nr 1-2

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
  • Piractwo powietrzne
  • Polska
  • Prawo lotnicze
Pages (from - to)

132 - 148

Comments

Bibliografia na stronach 146-147. Streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

2 [Unified list of scientific journals 2013-2016]