Processing may take a few seconds...

Article

Title

Udział kobiet żołnierzy w misjach poza granicami kraju w Iraku i Afganistanie

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Published in

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1(2)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Afganistan
 • Irak
 • Kobiety (żołnierze)
 • Operacje pokojowe
 • Płeć
 • Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
 • Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku
 • Służba wojskowa kobiet
EN
 • Afghanistan
 • Iraq
 • Peace operations
 • Women in uniformed services
 • Polish Military Contingents
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

92 - 107

DOI

10.15290/cnisk.2017.01.02.05

URL

http://www.czasopismo.isk.bialystok.pl/text/2017(2)1/92%20-%20107.pdf

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 106-107.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

1