Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Udział kobiet żołnierzy w misjach poza granicami kraju w Iraku i Afganistanie

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych

Rocznik: 2017 | Numer: nr 1(2)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Afganistan
 • Irak
 • Kobiety (żołnierze)
 • Operacje pokojowe
 • Płeć
 • Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
 • Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku
 • Służba wojskowa kobiet
EN
 • Afghanistan
 • Iraq
 • Peace operations
 • Women in uniformed services
 • Polish Military Contingents
Streszczenie

PL Artykuł został poświęcony problematyce udziału personelu żeńskiego w misjach poza granicami kraju w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie. W pierwszej części przedstawiono dane ilościowe dotyczące ogólnego zaangażowania kobiet żołnierzy w poszczególnych misjach, z uwzględnieniem zajmowanych stanowisk oraz pełnionych funkcji dowódczych. Część drugą poświęcono wybranym kwestiom jakościowym związanym z militarną partycypacją kobiet w strukturach kontyngentów wojskowych. Następnie wyszczególniono zidentyfikowane na podstawie badań czynniki ograniczające wykonywanie przez kobiety zadań w ramach prowadzonych misji. W końcowej części sformułowano ogólne wnioski dotyczące poruszanej tematyki.

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

92 - 107

DOI

10.15290/cnisk.2017.01.02.05

URL

http://www.czasopismo.isk.bialystok.pl/text/2017(2)1/92%20-%20107.pdf

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 106-107.

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0