Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych

Editors

Additional title

PL CNISK

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
1.6 Culture and religion studies
5.3 Security studies
5.7 Law
5.8 Sociology

Journal unique ID

200108

Publisher name

Wydawnictwo HUMANICA

Editorship

Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 15-420 Białystok Polska Tel.: +48 600454579 Email: wydawnictwo.humanica@op.pl

Domains

PL Socjologia i społeczeństwo

ISSN

2451-3539

eISSN

2543-7011

Publication frequency

irregular

URL

http://www.czasopismo.isk.bialystok.pl/#o_czasopismie

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/770/

Comments

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych jest wydawane przez Wydawnictwo HUMANICA Instytutu Studiów Kobiecych. Jednostką naukową afiliacji pisma jest Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych z założenia ma mieć charakter intydyscyplinarny, na jego łamach prezentowane i upowszechniane są osiągnięcia naukowe z zakresu historii, nauk o polityce, prawa, socjologii, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Pomostem łączącym prezentowaną w czasopiśmie tematykę jest problematyka kobiet, ukazywana właśnie poprzez perspektywę nauk humanistycznych i społecznych. Czasopismo omawia problemy, doświadczenia i spostrzeżenia zawodowe praktyków. Jest to bowiem sposób, by kreować różne spojrzenia na zagadnienia humanistyczne i społeczne, poszerzać perspektywy i przybliżać odmienne stanowiska. Bazy indeksujące Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych ARIANTA, BazHum, CEJSH, CEEOL, EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Google Scholar, Index Copernicus, POL-index, WordCat (OCLC). Repozytoria udostępniające Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych: Academia.edu, ResearchGate, CEON Agregator, CEON Biblioteka Nauki CEON Repozytorium, FBC Czasopisma, INFONA, Podlaska Biblioteka Cyfrowa, POLONA, Polska Bibliografia Naukowa, Repozytorium Cyfrowe BN, Repozytorium UwB, SCRIBD

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2017 1.0 ---
  • 2020 20.0 ---