Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

PL CNISK

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.3 Historia
1.6 Nauki o kulturze i religii
5.3 Nauki o bezpieczeństwie
5.7 Nauki prawne
5.8 Nauki socjologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

200108

Wydawca

Wydawnictwo HUMANICA

Redakcja

Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 15-420 Białystok Polska Tel.: +48 600454579 Email: wydawnictwo.humanica@op.pl

Dziedziny

PL Socjologia i społeczeństwo

ISSN

2451-3539

eISSN

2543-7011

Częstotliwość

nieregularne

URL

http://www.czasopismo.isk.bialystok.pl/#o_czasopismie

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/770/

Uwagi

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych jest wydawane przez Wydawnictwo HUMANICA Instytutu Studiów Kobiecych. Jednostką naukową afiliacji pisma jest Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych z założenia ma mieć charakter intydyscyplinarny, na jego łamach prezentowane i upowszechniane są osiągnięcia naukowe z zakresu historii, nauk o polityce, prawa, socjologii, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Pomostem łączącym prezentowaną w czasopiśmie tematykę jest problematyka kobiet, ukazywana właśnie poprzez perspektywę nauk humanistycznych i społecznych. Czasopismo omawia problemy, doświadczenia i spostrzeżenia zawodowe praktyków. Jest to bowiem sposób, by kreować różne spojrzenia na zagadnienia humanistyczne i społeczne, poszerzać perspektywy i przybliżać odmienne stanowiska. Bazy indeksujące Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych ARIANTA, BazHum, CEJSH, CEEOL, EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Google Scholar, Index Copernicus, POL-index, WordCat (OCLC). Repozytoria udostępniające Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych: Academia.edu, ResearchGate, CEON Agregator, CEON Biblioteka Nauki CEON Repozytorium, FBC Czasopisma, INFONA, Podlaska Biblioteka Cyfrowa, POLONA, Polska Bibliografia Naukowa, Repozytorium Cyfrowe BN, Repozytorium UwB, SCRIBD

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2017 1,0 ---
  • 2020 20,0 ---