Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Terrorism and Media - an Interactive Modelling of a Message : the Research Framework

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruniu | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 46 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Media masowe
  • Stereotyp
  • Terroryzm
EN
  • Mass media
  • Stereotypes
  • Terrorism
Streszczenie

EN The report presents theoretical framework of relationships between terrorist organisations and media, and it describes them as an interactive modelling of a message. It introduces the concept of mediatisation of terrorism, and it offers a definition of this process. Moreover, the report develops it with six theoretical hypotheses related to: influence of media on selection of terrorists’ targets, adaptation of an act of terror to the ‘logic of media communication’, personalisation of terrorism and celebritisation of terrorists, creation of biased and oversimplified stereotypes, transformation of terrorist objectives into catch-phrases, as well as a role of political violence in agenda-setting of main news broadcasts. The presented concept will be verified in the ongoing comprehensive, quantitative-and-qualitative study on mediatisation of terrorism in American television, that will investigate the process between September 11, 2001 and the Boston Marathon Bombing in 2013.

Strony (od-do)

328 - 336

DOI

10.15804/ppsy2017121

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-36eb164d-1eb6-4221-86cc-16d2a097dd78

Uwagi

Bibliografia na stronach 333-336.

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Punktacja MNiSW / czasopismo

13,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

13,0

Publikacja indeksowana w

CEJSH | CEON