Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Polish Political Science Yearbook

Additional title

EN PPSY

Previous title

PL Polski Okrągły Stół

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.4 Learning about social communication and the media
5.5 Science about politics and administration

Publisher name

Wydawnictwo Adam Marszałek

Editorship

"Polish Political Science Yearbook" Adres redakcji: ul. Lubicka 44, 87–100 Toruń, Poland Adres e-mail: ppsy.editors@gmail.com

Domains

PL Nauki polityczne | Bezpieczeństwo i wojskowość | Media i komunikacja społeczna

ISSN

0208-7375

Publication frequency

half-yearly

URL

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4185-yearbook-2019-vol-48-1-polish-political-science.html

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/729/

Comments

"Polish Political Science Yearbook" jest wiodącym, szeroko dostępnym, recenzowanym czasopismem środkowoeuropejskim poświęconym politologii, stosunkom międzynarodowym, polityce publicznej i studiom nad bezpieczeństwem, wydawanym od 1967 r. (do 1981 r. Jako Polski Okrągły Stół). ). Obecnie jest to wspólna inicjatywa Funduszu Współpracy Międzynarodowej im. Prof. Czesława Mojsiewicza, Wydawnictwa Adam Marszałek oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Służy jako forum wymiany myśli dla naukowców i profesjonalistów. PPSY ma na celu prezentację najnowszych osiągnięć analitycznych i metodologicznych, a także promocję aktualnych prac z zakresu polskiej politologii. Oferuje prace badawcze i teoretyczne z zakresu polityki porównawczej, stosunków międzynarodowych, studiów rozwojowych, studiów nad bezpieczeństwem, polityki i zarządzania publicznego, polityki polskiej i środkowoeuropejskiej, teorii politycznej, systemów politycznych i wyborczych, a także komunikacji politycznej. Czasopismo indeksowane w takich bazach jak CEON, CEJSH, DOAJ, BazHum, będące w trakcie procesu recenzyjnego w Web of Science: Emerging Sources Citation

Unified list of scientific journals 2013-2016

13