Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Rewolucja technologiczna w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Technologia
Pages (from - to)

109 - 128

Book

Wyzwania bezpieczeństwa XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

20