Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Diaspora romska. Półwysep bałkański jako największe skupisko Romów oraz kulturowe uwarunkowania migracji

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The Roma Diaspora. Balkan Peninsula as the largest concentration of Roma and cultural determinants of migration

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyganie
  • Diaspora
  • Migracje
  • Półwysep Bałkański
Book

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA – bezpieczeństwo kulturowe „Bałkański Patchwork”