Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA – bezpieczeństwo kulturowe „Bałkański Patchwork”

Editors

Year of publication

2016

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Fundacja El-Karama

Date of publication

31.12.2016

Number of pages

239

ISBN

978-83-945910-0-7

URL

https://bazawiedzy.pb.edu.pl/info/book/BUTd0df8142bd1d43d09f46ef6b775f9eaa/Bezpiecze%25C5%2584stwo%2Bnarodowe%2Bi%2Bmi%25C4%2599dzynarodowe%2Bw%2Bregionie%2BMENA%2B-%2Bbezpiecze%25C5%2584stwo%2Bkulturowe%2B%25E2%2580%259EBa%25C5%2582ka%25C5%2584ski%2BPatchwork%25E2%2580%259D%2B%255BDokument%2Belektroniczny%255D+title?lang=en#.XyFgWuFR2Uk

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Kraje bałkańskie
Chapters
Mechanizmy radykalizacji : rozważania z zakresu ekstremizmu i terroryzmu
Diaspora romska. Półwysep bałkański jako największe skupisko Romów oraz kulturowe uwarunkowania migracji