Processing may take a few seconds...

Article


Title

Bezpieczeństwo energetyczne a ochrona środowiska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Studia Prawnicze KUL

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Ochrona środowiska
  • Polska
  • Polityka energetyczna
  • Prawo ochrony środowiska
Abstract

PL Artykuł stanowi próbę zaprezentowania w sposób syntetyczny problematyki bezpieczeństwa energetycznego w aspekcie ochrony środowiska. Zważywszy na fakt, że w myśl ustawowej definicji bezpieczeństwo energetyczne oznacza taki stan gospodarki, który umożliwia pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, zaś ochrona środowiska z definicji polega w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego, toteż ukazanie w pogłębionym zakresie przedmiotowych zagadnień wydaje się być uzasadnione przede wszystkim z naukowego punktu widzenia.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

71 - 83

DOI

10.31743/sp.3323

URL

https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/3323#tab-details

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 80-82. Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0