Processing may take a few seconds...

Article

Title

Bezpieczeństwo energetyczne a ochrona środowiska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Studia Prawnicze KUL

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Ochrona środowiska
  • Polska
  • Polityka energetyczna
  • Prawo ochrony środowiska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

71 - 83

DOI

10.31743/sp.3323

URL

https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/3323#tab-details

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 80-82. Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]