Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia Prawnicze KUL

Editors

Previous title

PL Prawo-Administracja-Kościół

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law
5.10 Canon law

Journal unique ID

200128

Editorship

Studia Prawnicze KUL, al. Racławickie 14 (pok. CP-22), 20-950 Lublin; sp_red@kul.p

Domains

PL Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

1897-7146

eISSN

2719-4264

Publication frequency

quarterly

DOI

10.31743/sp

URL

https://czasopisma.kul.pl/sp

Comments

Kwartalnik Studia Prawnicze KUL - periodyk afiliowany przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wydawany od roku 2007. Pismo jest kontynuacją ukazującego się do 2000 r. kwartalnika Prawo-Administracja-Kościół, z którym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów. Na łamach czasopisma publikowane są opracowania obejmujące swym zakresem nauki prawne i prawo kanoniczne. Dzięki temu możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń prawniczych odnoszących się zarówno do najnowszych zjawisk społeczno-gospodarczych, jak i szczegółową analizę historycznoprawną i prawnoporównawczą tych zjawisk, uwzględniającą prawny dorobek cywilizacyjny Zachodniej i Wschodniej Europy, wyrastającego ze wspólnych korzeni prawa rzymskiego i kultury judeo-chrześcijańskiej.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 8.0 ---
  • 2021 70.0 ---