Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Avatar as The Modern Solution of Support the Customer Service in Public Services Management – Project Case Study

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Obsługa klienta
  • Usługi publiczne
  • Osoby w wieku starszym
  • Technologie asystujące
  • Starzenie się społeczeństwa
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Streszczenie

EN The paper present the basic issues and results of the realization the international project developing a method of providing public services and developing customer service standards tailored to the needs of people with special needs. The main goal of the project is to improve the functioning of local government units by developing and implementing an innovative model support for people with special needs. Regarding the very early stage of the project realization, in this paper only its first stage will be presented. It is based on the pilotage research made with the purpose to clarify the research questionnaire and prepare it for the final examination.

Strony (od-do)

7926 - 7933

URL

https://ibima.org/accepted-paper/avatar-as-the-modern-solution-of-support-the-customer-service-in-public-services-management-project-case-study

Książka

Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges

Zaprezentowany na

35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2.04.2020, Seville, Spain

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0

Punktacja MNiSW / konferencja (CORE)

70,0

Publikacja indeksowana w

WoS | Scopus