Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Potencjał Sił Zbrojnych w kontekście realizacji celów strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 r. : praca naukowo-badawcza : II.2.10.1.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

260

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Potencjał wojenny
EN
  • National security
  • War potential
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej