Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Koncepcja kształcenia logistycznego w Akademii Sztuki Wojennej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Logistyka wojskowa
  • Szkolnictwo wojskowe
Pages (from - to)

31 - 53

Book

Specjalność "logistyka wojskowa" jako oferta dydaktyczna Akademii Sztuki Wojennej : praca naukowo-badawcza : II.2.7.1.0