Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola wybranych formacji wykonujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Geopolityka
  • System bezpieczeństwa państwa
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

81 - 109

Comments

Rozdział w pracy naukowo - badawczej

Book

Aspekty strukturalne i funkcjonowanie systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0