Processing may take a few seconds...

Article

Title

Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego : środki i narzędzia

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 258-259 | Journal number: nr 1-2

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • System obronny państwa
EN
  • National security
Pages (from - to)

114 - 131

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 130. Streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

2 [Unified list of scientific journals 2013-2016]