Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego : środki i narzędzia

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 258-259 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • System obronny państwa
EN
  • National security
  • Security system
Strony (od-do)

114 - 131

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-46db7e55-6f92-42f4-a2d9-70269bd6a857?q=bwmeta1.element.baztech-93a68e86-7b5e-45c7-b28d-f1b942d409a8;7&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronie 130. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

2,0