Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wykorzystywanie seksualne dzieci : zagadnienia natury psychologicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dziecko seksualnie wykorzystywane
  • Ofiary przestępstw
  • Psychologia
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

217 - 229

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052565777205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wykorzystywanie%20seksualne%20dzieci%20:%20zagadnienia%20natury%20psychologicznej&offset=0

Book

Prawa dziecka : perspektywa publicznoprawna

Points of MNiSW / chapter

20