Processing may take a few seconds...

Book


Title

Prawa dziecka : perspektywa publicznoprawna

Editors

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzech działów prawa publicznego. Pierwsza część poświęcona jest prawu międzynarodowemu, a poddane w niej analizy odnoszą się do zobowiązań państwa podejmowanych z perspektywy uniwersalnych i regionalnych standardów praw człowieka oraz regulacji z pogranicza prawa międzynarodowego publicznego i prawa międzynarodowego prywatnego. Druga część dedykowana jest aspektom administracyjnym i tym sytuacjom, w których to normy prawa administracyjnego muszą regulować i gwarantować ochronę praw dzieci. Trzecią, bardzo obszerną część, stanowią opracowania poświęcone prawu karnemu. Autorzy analizują przestępstwa, których ofiarą może być dziecko oraz zwracają uwagę na aspekty formalnoprawne i gwarancje przewidziane w postępowaniach dla dzieci.

Place

Bydgoszcz, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Publisher name from the MNiSW list

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Date of publication

2019

Number of pages

336

ISBN

978-83-8018-262-2

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052563296505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,prawa%20dziecka%20:%20perspektywa&offset=0

Keywords
PL
  • Prawa dziecka
  • Prawo administracyjne
  • Prawo karne
  • Prawo międzynarodowe
  • Europa
  • Polska
Comments

Stan prawny na dzień 1 grudnia 2018.

Chapters
Wykorzystywanie seksualne dzieci : zagadnienia natury psychologicznej (p. 217-229)