Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uwarunkowania potencjału przemysłowego sektora obronnego Polski i możliwości jego rozwoju

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Potencjał obronny państwa
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

8 - 22

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB17000525&view=2

Book

Diagnoza stanu przemysłowego potencjału obronnego i perspektywy jego rozwoju: praca naukowo - badawcza nr II. 2.25.1.0