Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Podmiotowy wymiar edukacji dla bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN The subjective dimension of education for safety

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
Pages (from - to)

43 - 62

Comments

Bibliografia na stronach 61-62. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa

Points of MNiSW / chapter

20