Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Podmiotowy wymiar edukacji dla bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The subjective dimension of education for safety

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
EN
  • Education for safety
Pages (from - to)

43 - 62

Comments

Bibliografia na stronach 61-62. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa

Points of MNiSW / chapter

20.0