Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wspólny kompleksowy plan działania z 2015 r. w sprawie irańskiego programu nuklearnego : perspektywa Izraela

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Title variant

EN The joint comprehensive plan of action of 2015 regarding iranian nuclear programme : israeli perspective

Year of publication

2017

Published in

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 11 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Izrael
 • Iran
 • Broń jądrowa
 • Kontrola zbrojeń
EN
 • Armaments
 • Arms control
 • Iran
 • Israel
 • Nuclear weapons
 • International security
Abstract

PL Porozumienie zawarte w 2015 r. pod nazwą Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pomiędzy Iranem a pięcioma stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, Niemcami oraz Unią Europejską stanowiło wydarzenie o historycznym znaczeniu. Na jego podstawie irański program nuklearny poddano kontroli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i nałożono na niego znaczne ograniczenia, w zamian za zniesienie przez państwa zachodnie sankcji gospodarczych. Porozumienie wywołało kontrowersje na całym świecie – ze szczególnie ostrą reakcją spotkało się ze strony Arabii Saudyjskiej (wspieranej przez inne państwa Zatoki Perskiej z wyjątkiem Kataru) oraz Izraela. Celem artykułu jest analiza przyczyn takiego podejścia Izraela do irańskich ambicji nuklearnych, stosunek tego państwa do JCPOA oraz działania dyplomatyczne Izraelczyków, nakierowane na storpedowanie porozumienia. Ocenie poddano także możliwości ewentualnego wyprzedzającego ataku Izraela na irańskie ośrodki nuklearne oraz zasadność takiego działania.

EN Summary: An agreement reached in 2015 between Iran and five permanent members of the UN Security Council, Germany and the European Union, officially titled the Joint Comprehen-sive Plan of Action (JCPOA), was an event of historical significance. Under the agreement, the Iranian nuclear programme was considerably limited and put under the International Atomic Energy Agency’s safeguards. In return, the Western countries made a commitment to lift most of economic sanctions against Iran. The agreement caused much controversy all over the world –and sparked a fierce response especially from Saudi Arabia (supported by most of the Gulf states except Qatar) and Israel. The purpose of this paper is to analyse the reasons of such Israeli attitude towards Iranian nuclear ambitions, Israel’s response to the JCPOA as well as its diplo-matic activities conducted in order to torpedo the deal. The author also attempts to evaluate possibilities of a potential Israeli pre-emptive strike against Iranian nuclear facilities and its ac-tual validity.

Pages (from - to)

131 - 147

DOI

10.34862/rbm.2017.1.9

URL

https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/13/12

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 146-147.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0