Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Proceedings of International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" (11th-12th October, 2019). Part I. Issues of Sociology

Redaktorzy

Wariant tytułu

LV Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2019” materiāli. I daļa. Socioloģijas aktualitātes

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski | łotewski

Miejsce

Daugavpils, Łotwa

Wydawca

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"

Data opublikowania

2020

Liczba stron

150

eISSN

2255-8853

URL

http://humanitiessocial.lv/wp-content/uploads/2020/04/SZF-krajums_I_Sociologijas-aktualitates_2020_BEZ-ISBN.pdf

Rozdziały
Competence potential of foreign students on the polish labour market - results of pilot studies (s. 21-30)
Image of the uniformed services in Poland as perceived by generation Z (s. 56-66)
Konferencja

International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019", 11-12.10.2019

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20,0

Publikacja indeksowana w

Electronic Journals Library of University of Regensburg