Processing may take a few seconds...

Article

Title

Źródła i ewolucja szwedzkiego systemu bezpieczeństwa informacyjnego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The Sources and Evolution of the Swedish Attitude Towards Informational Security

Year of publication

2019

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2019 | Journal number: nr 1 (696)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Dezinformacja
  • Obrona psychologiczna
  • Propaganda
  • Szwecja
Pages (from - to)

68 - 81

DOI

10.5604/01.3001.0013.2477

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=189774

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 80-81. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20