Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zarządzanie systemem logistycznym w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Polska
  • Wojsko
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

115 - 130

Comments

Bibliografia na stronie 129. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesne zarządzanie. T. 2, Przejawy, uwarunkowania i wyzwania

Ministry points / chapter

20.0