Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zarządzanie systemem logistycznym w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Polska
  • Wojsko
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

115 - 130

Comments

Bibliografia na stronie 129. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesne zarządzanie. T. 2, Przejawy, uwarunkowania i wyzwania

Points of MNiSW / chapter

20