Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Współpraca polskiej i żydowskiej mniejszości w Czechosłowacji (1928–1929) w wyborach do organów przedstawicielskich

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Slezský Sborník : čtvrtletník pro vědy o společnosti

Rocznik: 2019 | Numer: č. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Czechosłowacja
  • Historia
  • Mniejszości narodowe
  • Partycypacja polityczna
  • Polacy
  • Żydzi
Strony (od-do)

83 - 99

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Publikacja indeksowana w

Erih Plus