Processing may take a few seconds...

Article


Title

Współpraca polskiej i żydowskiej mniejszości w Czechosłowacji (1928–1929) w wyborach do organów przedstawicielskich

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2019

Published in

Slezský Sborník : čtvrtletník pro vědy o společnosti

Journal year: 2019 | Journal number: č. 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Czechosłowacja
  • Historia
  • Mniejszości narodowe
  • Partycypacja polityczna
  • Polacy
  • Żydzi
Pages (from - to)

83 - 99

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0

Publication indexed in

Erih Plus