Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bank Światowy wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej : strategia i finansowanie

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Europa Środkowo-Wschodnia
  • Finanse
  • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
  • Polityka międzynarodowa
  • Pożyczki narodowe
Pages (from - to)

403 - 414

Book

Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji : wymiar bezpieczeństwa