Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Etyka w biznesie i zarządzaniu : od teorii do praktyki

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Decyzje
  • Etyka biznesu
  • Kultura organizacyjna
  • Nieuczciwa konkurencja
  • Przedsiębiorstwo
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

11 - 23

Book

Etyka w biznesie i zarządzaniu : case study

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0