Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Działalność organizacji międzynarodowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Organizacje gospodarcze międzynarodowe
Pages (from - to)

109 - 127

Comments

Bibliografia na stronach 125-127. Streszczenie w języku angielskim

Book

Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego/państwa

Points of MNiSW / chapter

5.0