Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego/państwa

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń

Data opublikowania

2019

Liczba stron

298

ISBN

9788393970339

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052564229805066&context=L

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo państwa
Uwagi

Bibliografie, netografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Recenzenci publikacji: prof. dr hab. Bogusław Jagusiak WAT w Warszawie, dr hab. Marek Ilnicki prof. AH w Pułtusku.

Rozdziały
Działalność organizacji międzynarodowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego (s. 109-127)