Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Identyfikacja wzorców benchmarkingowych rozwoju logistycznej współpracy wojskowo-cywilnej

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Benchmarking
  • Logistyka gopodarcza
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polska
Pages (from - to)

48 - 72

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB17000519

Book

Wykorzystanie doświadczeń czołowych armii NATO w procesie doskonalenia kooperacji logistycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotami zewnętrznymi : praca naukowo-badawcza