Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kapitał ludzki we współczesnej organizacji

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Published in

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 14 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kapitał ludzki
  • Organizacja
  • Rekrutacja pracowników
  • Zaangażowanie pracowników
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Zarządzanie talentami
  • Zakład pracy
  • Zasoby ludzkie
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Abstract

PL W prezentowanym opracowaniu opisano zasady prowadzenia polityki personalnej (kadrowej), za którą uznano całokształt form i metod pracy przełożonego z podwładnym, z wykorzystaniem rozmaitych sił i środków. W takim ujęciu nieodzowne było zdefiniowanie pojęcia efektywnej pracy, którą można określić jako aktywność ludzką zmierzającą do realizacji podstawowych zadań i celów zakładu pracy. Treść artykułu zawiera teoretyczne i praktyczne odniesienia do tematyki budowania lojalnej, ustabilizowanej załogi, i dzięki temu efektywnej, przynoszącej zyski organizacji. Wskazane zostały elementy tworzące kapitał ludzki, ujmowany jako zbiorowa kompetencja firmy do wydobywania najlepszych rozwiązań za pomocą wiedzy pracowników. Podkreślono cechę zasobów ludzkich, którą jest ich odnawialność, związana z uczeniem się i doskonaleniem, co może być traktowane jako społeczna rezerwa organizacji. Autorzy zaznaczają jednocześnie różnicę jakościową pojęć „zasoby ludzkie” i „kapitał ludzki”, odnosząc się do pojawiających się różnorodnych typów zarządzania, np. za pomocą wiedzy, kompetencji, zasobów ludzkich, talentów itp. W tekście wskazano najbardziej popularne modele procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz rekrutacji

Pages (from - to)

79 - 90

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0