Processing may take a few seconds...

Article


Title

Konflikt jako element zarządzania organizacją

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Published in

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 14 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Interakcje społeczne
  • Konflikt
  • Organizacja
  • Zakład pracy
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie konfliktami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Abstract

PL W treści artykułu odniesiono się do źródeł i przejawów konfliktu w organizacji, traktowanego jako nieodzowny element relacji międzyludzkich. U jego podłoża zawsze znajduje się rozbieżność interesów danych podmiotów. Z uwagi na istotę oddziaływania konfliktów w organizacji w niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawowe strategie i metody oraz skutki zarządzania konfliktem w organizacji. Wskazano jednostkowy, grupowy i międzyorganizacyjny model występowania konfliktu. Odniesiono się również do wagi kontekstu i czynników osobowościowych w kształtowaniu sytuacji niepożądanych w organizacji. Jednocześnie wskazano obszary pozadysfunkcyjnego oddziaływania konfliktów, podkreślając ich mobilizujący i wzmacniający więzi charakter, uzależniony od poziomu występowania ogólnie rozumianych rozbieżności interesów na poziomie człowieka, grupy i organizacji.

Pages (from - to)

39 - 52

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

20.0