Processing may take a few seconds...

Article

Title

Konflikt jako element zarządzania organizacją

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.8 Sociological sciences

Year of publication

2019

Published in

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 14 | Journal number: nr 1

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Interakcje społeczne
  • Konflikt
  • Organizacja
  • Zakład pracy
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie konfliktami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Pages (from - to)

39 - 52

Points of MNiSW / journal

5