Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Generacyjne wyzwania w zakresie funkcjonowania współczesnych organizacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.8] Nauki socjologiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Rocznik: 2019 | Tom: t. 14 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Organizacja
  • Public relations
  • Rynek pracy
  • Socjologia
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Streszczenie

PL W opracowaniu wskazano specyfikę czasu, w jakim na rynku pracy funkcjonują pokolenia sprzed rozwoju masowej cyfryzacji, i pokolenia, dla których wszechobecność sieci teleinformatycznych jest nie tylko normą, ale i warunkiem zachowania bezpieczeństwa. Autorzy artykułu, wskazując środowisko funkcjonowania organizacji, zarówno w rozumieniu jej dalszego i bliższego otoczenia, jak i w zakresie uwarunkowań wewnętrznych, nakreślają szanse i zagrożenia działań firm determinowanych przez udział wielu generacji wiekowych. Efektem tych aktywności jest świadoma i zorganizowana polityka budowania wizerunku firmy (employer branding), mająca odzwierciedlenie nie tylko w szeroko rozumianym public relations, ale i w polityce personalnej organizacji, zatem w procesie rekrutacji, adaptacji pracownika, jego motywowaniu oraz w realizacji systemu ocen pracowniczych.

Strony (od-do)

27 - 38

URL

https://nsz.edu.pl/resources/html/article/details?id=208278

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0