Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Cyberprzestrzeń w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 260-261 | Numer: nr 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Komunikacja strategiczna
  • Rosja
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Strategia
  • Środowisko informacyjne
Strony (od-do)

35 - 48

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-7a5c4a4f-f0e8-4d21-9687-c0f560d02a42

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 47-48. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0